Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

Odprto pismo upanu ob?ine Ra?e- Fram

Pozdravljeni g.upan Branko Ledinek!

e dlje, ?asa opaam pove?an promet motornih vozil v obmo?ju Krajinskega parka Ra?e. Promet v navedenem obmo?ju in parkiranje motornih vozil na mestih, ki niso primerna za parkiranje pa je posebej pove?an ob vikendih in dela prostih dnevih.

Ker na obmo?ju kjer je Krajinski park, spadajo ceste pod ob?inski nadzor in urejanje prometa, apeliram na vas, da se porazna situacija pri?ne nemudoma reevati.Zavedati se moramo,da z prekomernim,nepotrebnim in v zadnjem ?asu za sprehajalce nevarnim prometom ruimo Oazo miru in ivljenja v navedenem obmo?ju.

Moj predlog je, da se postavijo prometni znaki, ki dovoljujejo promet z motornimi vozili v obmo?ju (na priloeni sliki ozna?eno z rde?o)samo stanovalcem in na obmo?ju pred ?istilno napravo, ob?ina uredi parkiri?e za obiskovalce Krajinskega parka. Prav tako pa se kasneje zaprosi PU Maribor za ob?asne nadzore omenjenega podro?ja. V kolikor se navedena situacija, ne bo za?ela ustrezno reevati, bom primoran v pobudo civilne iniciative za ohranjanje Krajinskega parka Ra?e in posledi?no obve?anje medijev.

Pa e to, najverjetneje smo edina ob?ina, ki dovoljuje parkiranje vozil na zelenico pred samo ob?insko hio. S tem mislim na poroke, ki se odvijajo v gradu Ra?e. Skrajno neodgovorno se mi zdi to po?etje, saj na eni strani pla?ujemo ljudi, ki skrbijo za zelenico in jo skrbno urejajo na drugi strani pa za ceno porok le-to uni?ujemo. Tudi na tem podro?ju pri?akujem prepoved parkiranja, saj le tako izkazujete gospodarnost oz. odgovornost, do stvari ki so vam zaupane.

S spotovanjem
Ob?an ob?ine Ra?e-Fram
Marjan Lah

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.