Get Adobe Flash player
  • 182526.jpg
  • gajic.jpg
  • ribniki4.jpg
  • turnov.jpg
Postanite podpornik iniciativeZadnji dodani komentarji


BISER NAŠEGA KRAJA – KRAJINSKI PARK RAČKI RIBNIKI - POŽEG ... Beri več

človeška neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naših otrok ogroža interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagališče v občini Rače -Fram ... Beri več

BISER NAŠEGA KRAJA – KRAJINSKI PARK RAČKI RIBNIKI - POŽEG

 

Krajinski park Rački ribniki - Požeg leži na obrobju Dravskega polja in meri 484 ha.  Spada med ene večjih nižinskih parkov v Sloveniji. Njegovi gozdovi merijo 343 ha, stoječe vode 76 ha, ostalo pa predstavljajo močvirni travniki.

Območje je zavarovano od leta 1992 (Medobčinski uradni vestnik št. 17/1992) zaradi izjemne naravne dediščine, ki jo predstavljajo najrazličnejša mokrišča s številnimi redkimi in ogroženimi živalskimi ter rastlinskimi vrstami. Rački ribniki ter večina parka pa sodi tudi v območje NATURA 2000, kar pomeni, da gre za posebej varovana območja na ravni Evropske unije.

 

 

 

 

 

 

Park je tudi pomembno ornitološko območje,  tukaj je bilo opaženih že preko 210 vrst ptic, od tega jih tretjina tukaj tudi gnezdi. Velike vodne površine so tudi pomemben življenjski prostor za kačje pastirje (na območju parka je bilo opaženih že 50 vrst) ter  dvoživke (opaženih 12 vrst). Vodni svet Krajinskega parka sestavljajo 4 glavne skupine ribnikov oziroma večjih vodnih površin. To so:

1.) Rački ribniki (Veliki, Mali in Gajič)

  • Veliki ribnik je največji med Račkimi ribniki in meri 20 ha. Najbolj stalna vodna rastlina je rogoz, ki ga je največ v severnem delu ribnika. Občasno pa se na vodni površini razbohoti ščitolistna močvirka (Nymphoides peltata), poznana tudi kot ''rumeni lokvanj'' ter spada med redke in ogrožene rastline. Hkrati predstavlja ta ribnik bivališče najštevilčnejšim živalim v parku, to so ptice. Najpogostejše gnezdilke so:

-          mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)

-          čopasti ponirek (Podiceps cristatus)

-          mlakarica (Anas platyrhynchos)

-          čopasta črnica (Aythya fuligula)

-          črna liska (Fulica atra)

-          zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus)

V času spomladanske in jesenske selitve ptic pa se tam ustavijo  tudi jate kormoranov, rac, gosi, čapelj, pobrežnikov, galebov in čiger. V selitvenem času so pogoste tudi ujede:

-          rjavi lunj (Circus aeruginosus)

-          ribji orel (Pandion haliaetus)

 

 

 

Veliki ribnik

 

  • Mali ribnik (4,5 ha) loči od Velikega ribnika le nasip. Obrežne vegetacije v njem skorajda ni, zato pa je toliko več plavajoče. Tu raste vodni orešek (Trapa natans), ob robovih pa vodna leča (Lemna sp).

 

 

Mali ribnik

 

 

  • Gajič (8,5 ha) je najmlajši med tamkajšnjimi ribniki in ima za razliko od ostalih dveh ribnikov malo vegetacije.

 

 

 

Gajič

 

 

 

 

 

 

2.) Turnovi ribniki

Turnovi ribniki se nahajajo sredi gozda, južno od Račkih ribnikov. V tem delu Slovenije so to najstarejši ribniki, povsem verjetno je, da so obstajali že v 16. stoletju, saj že njihovo ime nakazuje (der Turm – stolp), da so bili verjetno v lasti plemičev račkega gradu.

  • Turntajht (2,6 ha)  je največji med Turnovimi ribniki, sledi mu Špic (1,7 ha) in Srednji

ribnik (0,95 ha).

 

 

Turnovi ribniki

 

3.) Ribniki v Grajevniku

Ribniki v Grajevniku so štirje in se nahajajo v bližini akumulacije Požeg. Skupaj merijo dobre 3 ha. Vodne vegetacije je malo, vendar lahko samo tam opazimo blatnik (Nuphar luteum).  Blatnik spada v vrsto vodnih lilij z rumenim cvetom.  Rastlina vsako leto odmre in naslednjo pomlad ponovno požene iz svojih korenin.

 

Ribniki v Grajevniku

 

4.) Akumulacija Požeg

Akumulacija Požeg je največja vodna površina v parku in je imenovana  po najbližji vasici Požeg. Zgradili so jo v zgodnjih 60. letih 20. stoletja kot vodni zadrževalnik. Osnovna ojezeritev akumulacije meri 35 ha, maksimalna površina akumulacije pa 74 ha. Akumulacija je z južne in vzhodne strani obdana z visokim nasipom, na ostalih straneh pa se voda razliva v gozd.

 

 

Akumulacija Požeg

Poleg že zgoraj omenjenih ptic, kačjih pastirjev in dvoživk nas lahko v Krajinskem parku presenetijo tudi ostale živali: srna, beloprsi jež, poljski zajec, veverica, mala podlasica, belouška...  Zato vljudno vabljeni v biser našega kraja, v Krajinski park, z željo, da nam ga uspe ohraniti tudi za naše zanamce.

 

 

Botanični vrt – Tal 2000

V neposredni bližini parka se nahaja tudi botanični vrt, v katerem je mogoče videti številne rastline, tudi redke in ogrožene vrste, ki jih v naravi lahko opazimo le izjemoma. Prav tako si je možno ogledati tudi zbirko strupenih in zdravilnih rastlin ter zbirko mineralov in kamnin.

 

 

 

 

 

 

Botanični vrt

 

 

 

 

Več informacij o Krajinskem parku lahko pridobite v vodniku, ki ga je izdalo DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, avtor Milan Vogrin.  (Vodnik po poteh "Oaza miru in življenja - KRAJINSKI PARK RAČKI RIBNIKI - POŽEG").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po virih povzela in priredila: Mateja Pigner Perko

 

Viri:

-          Oaza miru in življenja – Krajinski park Rački ribniki – Požeg – Vodnik po poteh, avtor Milan Vogrin

-          Botanični vrt – Tal 2000 – avtor Roman Hergan

-          Osnovna šola Rače (fotografije)

-          Google (fotografije)

 

 
Krajinski park Rače
EKO iniciativa Rače

Anketa
Ali podpirate iniciativo za čistejše Rače
 
Menite, da je Pinus nevaren in moteč dejavnik v Račah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.